Productos - Pavimentos Contínuos

UN SUELO, UNA SOLUCIÓN ASSAPOX ®

DenominaciónColorPresentación
ASSAPOX PRIMERLotes A + B de 25 Kg
ASSAPOX WATERPRIMERLotes de 20 Kg (A+B)
ASSAPOX CERAMICLotes de 25 Kg (A+B)
ASSAPOX BASE RAPIDLotes de 25 Kg (A+B)
ASSAPOX PRIMER WETLotes de 25 Kg (A+B)
ASSACOR PRIMERLOTES DE 10 KG ( A + B)
DenominaciónColorPresentación
ASSAPOX 69Lotes de 30 Kg (A+B)
ASSAPOX BASELotes de 25 Kg (A+B)
DenominaciónColorPresentación
ASSAPOX FILMRal 1001, Ral 1015, Ral 1023, Ral 2001, Ral 3013, Ral 3020, Ral 5012, Ral 5015, Ral 5024, Ral 6001, Ral 6002, Ral 6018 Ral 6021, Ral 7001, Ral 7010, Ral 7035, Ral 7037, Ral 7038 Ral 8001, Ral 8004, Ral 8012, Ral 9002, Ral 9011, Ral 9017Lotes de 25 Kg (A+B)
ASSAPOX VELVETCARTA RALLotes de 30 Kg (A+B)
ASSAPOX PINTURACarta RalLotes de 25 Kg (A+B)
ASSAPOX DWRal 1001, Ral 1015, Ral 1023, Ral 2001, Ral 3013, Ral 3020, Ral 5012, Ral 5015, Ral 5024, Ral 6001, Ral 6002, Ral 6018 Ral 6021, Ral 7001, Ral 7010, Ral 7035, Ral 7037, Ral 7038 Ral 8001, Ral 8004, Ral 8012, Ral 9002, Ral 9011, Ral 9017Lotes de 25 Kg (A+B)
ASSAPOX DW PAREDRAL COLOURSLotes de 25 Kg (A+B)
DenominaciónColorPresentación
ASSAPOX LAYERRal 1001, Ral 1015, Ral 1023, Ral 2001, Ral 3013, Ral 3020, Ral 5012, Ral 5015, Ral 5024, Ral 6001, Ral 6002, Ral 6018 Ral 6021, Ral 7001, Ral 7010, Ral 7035, Ral 7037, Ral 7038 Ral 8001, Ral 8004, Ral 8012, Ral 9002, Ral 9011, Ral 9017Lotes de 25 Kg (A+B)
ASSAPOX COATINGRal 1001, Ral 1015, Ral 1023, Ral 2001, Ral 3013, Ral 3020, Ral 5012, Ral 5015, Ral 5024, Ral 6001, Ral 6002, Ral 6018 Ral 6021, Ral 7001, Ral 7010, Ral 7035, Ral 7037, Ral 7038 Ral 8001, Ral 8004, Ral 8012, Ral 9002, Ral 9011, Ral 9017Lotes de 25 Kg (A+B)
ASSAPOX LAYER WGris, Rojo y VerdeLotes de 25 Kg (A+B)
ASSAPOX LAYER CONDUCTIVOLotes de 20 Kg (A+B)
ASSAPOX LAYER FAXRal 1001, Ral 1015, Ral 1023, Ral 2001, Ral 3013, Ral 3020, Ral 5012, Ral 5015, Ral 5024, Ral 6001, Ral 6002, Ral 6018 Ral 6021, Ral 7001, Ral 7010, Ral 7035, Ral 7037, Ral 7038 Ral 8001, Ral 8004, Ral 8012, Ral 9002, Ral 9011, Ral 9017Lotes de 25 Kg (A+B)
DenominaciónColorPresentación
ASSAPOX LEVELRal 1001, Ral 1015, Ral 1023, Ral 2001, Ral 3013, Ral 3020, Ral 5012, Ral 5015, Ral 5024, Ral 6001, Ral 6002, Ral 6018 Ral 6021, Ral 7001, Ral 7010, Ral 7035, Ral 7037, Ral 7038 Ral 8001, Ral 8004, Ral 8012, Ral 9002, Ral 9011, Ral 9017Lotes de 25 Kg (A+B)
ASSAPOX 462Ral 1001, Ral 1015, Ral 1023, Ral 2001, Ral 3013, Ral 3020, Ral 5012, Ral 5015, Ral 5024, Ral 6001, Ral 6002, Ral 6018 Ral 6021, Ral 7001, Ral 7010, Ral 7035, Ral 7037, Ral 7038 Ral 8001, Ral 8004, Ral 8012, Ral 9002, Ral 9011, Ral 9017Lotes de 20 Kg (A+B)
DenominaciónColorPresentación
ASSAPOX MORTERLotes de 30 Kg (A+B)
ASSAPOX MORTER FAXLotes de 30 Kg (A+B)
DenominaciónColorPresentación
ASSAPOX FINISHLotes de 25 Kg (A+B)
ASSAPOX KIT UVLotes de 20 Kg (A+B)
ASSAPOX ESTETICLotes de 20 Kg (A+B)
DenominaciónColorPresentación
ASSAPOX TIXOTRÓPICOLotes de 10 Kg (A+B)
ASSAPOX FIXLotes de 25 Kg (A+B) Lotes de 5 Kg (A+B)
ASSAPOX INYECLotes de 5 Kg (A+B)
ASSAPOX GELLotes de 40 Kg (A+B) Lotes de 5 Kg (A+B)
ASSAPOX FORCE
DenominaciónColorPresentación
ASSACOR MORTERGris, Rojo y VerdeLotes de 36 Kg (A+B+C)

DenominaciónColorPresentación
ASSAPUR MONOCOMPONENTERal 1001, Ral 1015, Ral 1023, Ral 2001, Ral 3013, Ral 3020, Ral 5012, Ral 5015, Ral 5024, Ral 6001, Ral 6002, Ral 6018 Ral 6021, Ral 7001, Ral 7010, Ral 7035, Ral 7037, Ral 7038 Ral 8001, Ral 8004, Ral 8012, Ral 9002, Ral 9011, Ral 9017Lotes de 25 Kg (A+B)
ASSAPUR ELASTICRal 1001, Ral 1015, Ral 1023, Ral 2001, Ral 3013, Ral 3020, Ral 5012, Ral 5015, Ral 5024, Ral 6001, Ral 6002, Ral 6018 Ral 6021, Ral 7001, Ral 7010, Ral 7035, Ral 7037, Ral 7038 Ral 8001, Ral 8004, Ral 8012, Ral 9002, Ral 9011, Ral 9017Lotes de 25 Kg (A+B)
ASSAPUR ETRal 1001, Ral 1015, Ral 1023, Ral 2001, Ral 3013, Ral 3020, Ral 5012, Ral 5015, Ral 5024, Ral 6001, Ral 6002, Ral 6018 Ral 6021, Ral 7001, Ral 7010, Ral 7035, Ral 7037, Ral 7038 Ral 8001, Ral 8004, Ral 8012, Ral 9002, Ral 9011, Ral 9017Lotes de 25 Kg (A+B)
ASSAPUR CRILCARTA RALLotes de 25 Kg (A+B)
DenominaciónColorPresentación
ASSAPUR DECRal 1001, Ral 1015, Ral 1023, Ral 2001, Ral 3013, Ral 3020, Ral 5012, Ral 5015, Ral 5024, Ral 6001, Ral 6002, Ral 6018 Ral 6021, Ral 7001, Ral 7010, Ral 7035, Ral 7037, Ral 7038 Ral 8001, Ral 8004, Ral 8012, Ral 9002, Ral 9011, Ral 9017Lotes de 25 Kg (A+B)
ASSAPUR IMPACTRal 1001, Ral 1015, Ral 1023, Ral 2001, Ral 3013, Ral 3020, Ral 5012, Ral 5015, Ral 5024, Ral 6001, Ral 6002, Ral 6018 Ral 6021, Ral 7001, Ral 7010, Ral 7035, Ral 7037, Ral 7038 Ral 8001, Ral 8004, Ral 8012, Ral 9002, Ral 9011, Ral 9017Lotes de 25 Kg (A+B)
DenominaciónColorPresentación
ASSAPUR COVERLotes de 10 Kg (A+B)
ASSAPUR COVER PERLotes de 10 Kg (A+B)
ASSAPUR SEALEnvases de 10 kg y 20 kg.

DenominaciónColorPresentación
ASSACRIL LATEXBotes de 20 Kg.
DenominaciónColorPresentación
SLURRY SINTETICO COLORROJO, VERDE, GRIS ALBERO, NEGRO, AZUL. ENVASE DE 45 Kg. 18 ENVASES POR PALET
ASSA SLURRY TOPROJO, VERDE, GRIS ALBERO, NEGRO, AZUL. ENVASE DE 45 Kg. 18 ENVASES POR PALET
DenominaciónColorPresentación
ASSACRIL PINTURAGris, Rojo y VerdeBotes de 25 Kg
ASSACRIL D511TransparenteBotes metálicos de 20 kg.